ΦΟΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΖΙΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΟΙΚΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ  ΙΚΑ – ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ –ΤΑΚΤΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ –  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από το 1997 υπεύθυνα, δίπλα στον επιχειρηματία

Η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες μας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας , για να σας βοηθήσουμε & ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας.

Ενημέρωση βιβλίων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Φορολογικές Συμβουλές

Οικονομικές συμβουλές